Poskytované služby cloudu:

1. Uživatelská data
Poskytujeme prostor pro obrázky, dokumenty, prezentace atd.
Součástí služby je podpora synchronizacních klientu pro Linux, Windows, Android.

2. E-mail
Poskytujeme prostor pro vlastní mail server. Není nutné kupovat, pronajímat a spravovat vlastní.
E-mail je přístupný odkudkoli včetně webového rozhraní.

3. Plánovače a kalendáře
Služba zahrnuje provoz kalendářů s integrovanými planovači, které je možne snadno sdílet, synchronizovat s ostatními uzivately.

4. Webové služby
V našem cloudu poskytujeme prostor pro Vaší internetovou prezentaci.
Nemusíte pořizovat nákladný HW, případně SW. Náš cloud disponuje tímto SW vybavením.

5. Zálohování dat
Vaší organizaci poskytneme prostor na našem cloudu pro zálohování důležitých dat. Přenos dat probíhá výhradně šifrovaným způsobem (VPN, HTTPS), na kryptovane uloziste. Není třeba se obávat ztráty, či zneužití dat.

Obecné vlastnosti našeho cloudu:

•  kryptováná data
•  redundantní
•  geolokálně duální

Více informací na: cloud.itnaklic.cz
Copyright © 2016  ITnaKLÍČ